Όροι και Προϋποθέσεις

Πολιτική ακυρώσεων

Όλες οι αιτήσεις ακύρωσης και αλλαγής πρέπει να γίνονται μέσω της ενότητας «Διαχείριση Κράτησης» στην ιστοσελίδα της ParkCloud ή επικοινωνώντας ηλεκτρονικά με τη ParkCloud μέσω της αναγραφόμενης διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Εάν η αίτηση για αλλαγή ή ακύρωση γίνει προφορικά μέσω τηλεφώνου ή απευθείας στον πάροχο στάθμευσης, οι αιτήσεις δεν θα διεκπερωθούν. Όταν ζητήσετε ακύρωση κράτησης μέσω της ενότητας «Διαχείριση Κράτησης», η αίτηση θα λάβει χώρα αυτόματα και η προθεσμία ακυρώσεων(ορίζετε ως ο χρόνος μεταξύ της άφιξης του οχήματος στο χώρο και τη στιγμή που η ακύρωση γίνει αντιληπτή από τη ParkCloud) υπολογίζετε από τη στιγμή πραγματοποίησης της αίτησης μέσω του «Διαχείριση Κράτησης». Έαν η αίτηση για ακύρωση έγινε με αποστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, θα ενεργοποιηθεί μόνο εντός ωρών γραφείου και η προθεσμία υπολογίζεται από τη στιγμή που η ParkCloud επεξεργάζετε την αίτηση. Συστήνεται ως εκ τούτου η χρήση της ενότητας «Διαχείριση Κράτησης».

Παρακαλώ σημειώστε ότι τα ακόλουθα κοινά παραδείγματα δεν θα έχουν καμία επιστροφή: